My Account

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Our Most Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Základní početní postupy

Ukázková lekce zdarma

See more...

249,-

Začínáme se zlomky

Čitatel, jmenovatel, neboli zlomek. Naučíme se zapsat celé číslo do zlomku, zlomky krátit i rozšiřovat.

See more...

249,-

Zlomek v základním tvaru

Zaměříme se na podstatu zápisu zlomku. Zlomek větší nebo menší než 1. Budeme porovnávat čitatele a jmenovatele. Dvě shodná čísla, dva různé zápisy. Zlomek, který nelze dále krátit. Zlomek, který nelze dále upravit zmenšením čitatele ani jmenovatele.

See more...

249,-

Převod zlomku na desetinné číslo

Dvě desetiny… jak zapisujeme? Jako zlomek nebo desetinné číslo? Rozšiřujeme zlomky, abychom snáze pochopili, jak zapsat zlomek na desetinné číslo. Máme číslo celé nebo desetinné, ale jak ho zapíšeme do zlomku?

See more...

249,-

Početní operace se zlomky I

Co to znamená když se řekne "krátit zlomek"? A jak takový zlomek krátíme? Proč je jedna polovina bochníku chleba to samé, jako dvě čtvrtiny? Katka Vás v kurzu naučí sčítat zlomky a ukáže zlomky na příkladech z reálného života.

See more...

249,-

Početní operace se zlomky II

Čtvrtka koláče a já prý dostanu čtyříkrát tolik. Kolik koláče nakonec mám?Zlomková čára je děleno, ale jak je to, když dělím zlomek zlomkem? A co když máme celé číslo a dělíme ho zlomkem? Jaké číslo nakonec vyjde, větší nebo menší?

See more...

249,-

Začínáme s mocninami

Co je mocnina? Co znamená, když zaslechnete „dvě na druhou“? Jak umocnit desdetinné číslo a jak umocňovat zlomek.

See more...

249,-

Počítáme s mocninami

Jaký je vztah mocnin k jednotkám obsahu, objemu? Sčítání a odečítání exponentů. Mocniny vyššího řádu.

See more...

99,-

Mocniny a odmocniny – příprava k příjmací zkoušce

See more...

99,-

Rovnice – příprava k příjmací zkoušce

See more...

99,-

Obsah a objem ve slovních úlohách – příprava k příjmací zkoušce

See more...

99,-

Převody jednotek – příprava k příjmací zkoušce

See more...

99,-

Procenta a slovní úlohy – příprava k příjmací zkoušce

See more...

99,-

Slovní úlohy s neznámou X – příprava k příjmací zkoušce

See more...

99,-

Převody jednotek ve slovních úlohách – příprava na příjimací zkoušky

See more...


Scroll to Top