Početní operace se zlomky I

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Proč je jedna polovina stejná jako dvě čtvrtiny? Jak zlomky rozšíříme a jak je naopak zkrátíme? Naučíme se společně sčítat zlomky se stejnými i s různými jmenovateli. Zapamatujte si spojení “společný jmenovatel”, budeme ho často používat. 

Co se naučíme?

249 včetně DPH
  •  

Do kurzu jste přihlášeni. Váš progres:

Scroll to Top