Pythagorova věta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lorem ipsum…

Pythagorova věta je základní geometrický vzorec, který říká, že v trojúhelníku se součet čtverců obou kratších stran rovná čtverci strany delší. Tato věta je nejen jedním z prvních tématů učiva geometrie, ale – aniž si to často uvědomujeme – se její (ne)znalost se promítá do našeho každodenního života.

249 včetně DPH
  •  

Do kurzu jste přihlášeni. Váš progres:

Scroll to Top