Počítáme s mocninami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Proč máme jednotky čtvereční pro obsah a jednotky krychlové pro objem? Jak ovlivní lichý a sudý exponent mocniny výsledné znaménko? Jak počítáme s mocninami –jak mocniny násobíme mezi sebou, jak sčítáme a odečítáme exponenty.

Co se naučíme?

249 včetně DPH
  •  

Do kurzu jste přihlášeni. Váš progres:

Scroll to Top